AC1092 Mark-10, Giá đỡ máy TEST lực Mark-10, Giá đỡ máy TEST lực Mark-10 Series AC1086 hiện đã ngưng sản xuất và sớm được thay thế bởi dòng sản phẩm mới Series AC1092.